Forsikringsskader

Fr. Madsen har i mange år arbejdet sammen med de fleste forsikringsselskaber. Vores tætte samarbejde betyder også at vi straks rykker ud hvis skaden opstår og hjælper forsikringstager igennem forløbet fra start til slut. Sammen med vores samarbejdspartner er du trygge hænder

Skader opstår som regel pludseligt og uventet. Opstår en skade, eksempelvis på tag, facade, på vinduer eller døre, er det vigtigt, at den bliver udbedret hurtigt. Hvis ikke der bliver gjort noget med det samme, risikerer man alvorlige følgeskader, herunder svampeskader, vandskader, forrådnelse og lignende.

Skulle du være så uheldig, at snetrykket har været for stort, eller at blæsten havde lidt for godt fat i tagryggen under det sidste stormvejr, kan vi stå klar med mandskab med kort varsel. Fr. Madsen er nemlig en virksomhed af en størrelse, som gør os i stand til at reagere hurtigt, hvis du henvender dig med en hastesag. Vi har et team af dygtige håndværkere, som udelukkende udfører både store og små reparationer.

Har du fået en skade, er du velkommen til at kontakte Fr. Madsen, så skaden kan blive afhjulpet hurtigst muligt.